سال 97 | دفتر پدافند غیر عامل

سال 97

آخرین بروز رسانی: پنجشنبه 01 خرداد 1399

پروژه های اضطراری مقابله با خشکسالی و پیامد های کمبود آب شرب شرکت آب و فاضلاب شیراز در سال 1398 

 
 

عنوان فعالیت

واحد

حجم فعالیت

اعتبار پروژه، میلیون ریال

 

جاری

سرمایه‌ای

عمرانی

جمع کل

 

محور 1- مدیریت تقاضا و مصرف آب

 

شناسایی انشعابات پرمصرف به منظور اعمال مدیریت

فقره

 

 

 

 

3,268

 

شناسایی و مجاز نمودن انشعاب آب غیرمجاز

فقره

12,500

8,912

 

 

8,912

 

اصلاح و بازسازی خطوط انتقال آب

کیلومتر

 

 

 

 

0

 

اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب

کیلومتر

40

48,000

80,000

 

128,000

 

اصلاح و بازسازی مخزن ذخیره آب

متر مکعب

 

 

 

 

0

 

نصب کنتور بر روی تأسیسات تولید و توزیع آب

فقره

20

0

4,000

 

4,000

 

توزیع و نصب وسایل کاهنده مصرف آب مشترکین

عدد

1,800

 

150

 

150

 

مدیریت فشار

متعادل‌سازی فشار شبکه توزیع آب

زون

1

3,000

 

 

3,000

 

نصب شیرهای فشارشکن در شبکه

دستگاه

5

900

 

 

900

 

نصب فشارسنج لاگردار در شبکه

دستگاه

10

750

 

 

750

 

تعویض کنتورهای خراب و فرسوده مشترکین

فقره

40,000

7,080

120,000

 

127,080

 

جداسازی آب فضای سبز از آب شرب شهری

انشعاب

 

 

 

 

0

 

زون‌بندی شبکه توزیع آب

کیلومتر مربع

 

 

 

 

0

 

تجهیز و توسعه واحدهای امداد

اکیپ

 

 

 

 

0

 

نشت‌یابی و رفع نشت

شبکه توزیع

کیلومتر

400

1,500.00

 

 

1,500.00

 

خطوط انتقال

کیلومتر

 

 

 

 

0

 

مخازن

باب

 

 

 

 

0

 

مجموع محور

528

70,142

204,150

0

277,560

 

محور 2- افزایش ظرفیت تامین، انتقال و توزیع آب

 

حفر و تجهیز چاه جدید

حلقه

12

 

155,695

 

155,695

 

تجهیز چاه‌های حفاری شده

حلقه

6

 

27,880

 

27,880

 

تعویض منصوبات چاه

حلقه

32

1,400

16,000

 

17,400

 

احیا و بهسازی چاه

حلقه

3

 

1,800

 

1,800

 

حفر گالری

رشته

 

 

 

 

0

 

جابجایی چاه

حلقه

 

 

 

 

0

 

خرید و اجاره چاه سایر حق‌آبه‌داران

حلقه

12

4,598

0

0

4,598

 

کف‌شکنی چاه

حلقه

 

 

 

 

0

 

بازچرخانی پساب در مصارف کشاورزی، فضای سبز و صنعتی

لیتر بر ثانیه

 

 

 

 

0

 

لایروبی قنوات

رشته

 

 

 

 

0

 

بهسازی چشمه

دهنه

 

 

 

 

0

 

افزایش ظرفیت تصفیه‌خانه‌های آب

لیتر در ثانیه

 

 

 

 

0

 

افزایش ظرفیت ایستگاه پمپاژ

ایستگاه

 

 

 

 

0

 

احداث و راه‌اندازی ایستگاه پمپاژ

ایستگاه

1

 

 

4,000

4,000

 

احداث مخزن ذخیره آب

متر مکعب

20,000

 

97,661

 

97,661

 

احداث و توسعه خطوط انتقال آب

کیلومتر

10

 

116,800

 

116,800

 

مجموع محور

 

5,998

415,836

4,000

425,834

 

محور3- بهبود کیفیت آب شرب

 

نصب آب‌شیرین‌کن

دستگاه

 

 

 

 

0

 

بهسازی آب‌شیرین‌کن‌های قدیمی

دستگاه

 

 

 

 

0

 

ارتقاء کیفی تصفیه‌خانه‌های آب

واحد

 

 

 

 

0

 

نصب سامانه‌های تصفیه پیشرفته آب

واحد

 

 

 

 

0

 

مجموع محور

 

0

0

0

0

 

محور4- فرهنگ‌سازی در مصرف بهینه آب

 

آموزش رو در رو

نفرساعت

3,000

 

 

 

 

 

چاپ بروشور و کتابچه

جلد

15,000

470.00

 

 

470

 

حضور در جلسات و مجامع مردمی

مورد

30

 

 

 

 

 

مصاحبه‌های رادیو و تلویزیونی

ساعت

2

 

 

 

 

 

تبلیغات در رادیو و تلویزیون

ساعت

3.6

750.00

 

 

750

 

ساخت پویانمایی (انیمیشن)

قسمت

10

480.00

 

 

480

 

مجموع محور

 

1,700

0

0

1,700

 

مجموع کل محورها

 

77,840

619,986

4,000

705,094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی: 
پروژه های اضطراری , خشکسالی , پیامد , کمبود آب