اعضای کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل | دفتر پدافند غیر عامل

اعضای کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 31 ارديبهشت 1399



ليست اعضاءكميته مديريت بحران و پدافند غيرعامل شركت آب و فاضلاب شيراز

نام

 نام خانوادگي

سمت در كميته

سمت در شركت

بهمن 

بهروزی

عضو اصلی و رئیس کمیته

مدیرعامل

محمد علي

 شرفي

عضو اصلی و دبیر کمیته

مدیر واحد سازمانی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت

فرهام

كركاني

عضو مدعو کمیته

مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مهندسي آب و فاضلاب كشور

مسعود

برزگر

عضو اصلی

مدیر حراست و امور محرمانه

بهرام

زاهدی

عضو اصلی

مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگاني

عبدالرضا

حقیقت نژاد

عضو اصلی

معاون درآمد و امور مشتركين 

علی

حق نگهدار

عضو اصلی

معاون مالي وپشتيباني

حسام

خسروی

عضو اصلی

معاون بهره برداري وتوسعه آب

محمد هادی

ستوده

عضو اصلی

معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب

عليرضا

احدي

عضو اصلی

معاون برنامه ريزي و توسعه سرمایه گذاری

فرزاد

جهانمرد

عضو اصلی

معاون منابع انسانی و تحقیقات

آرش

محمدی

عضو اصلی

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شرکت

محمد رضا

روستايي

عضو مدعو

مدير بهره برداري شبكه آب

كورش

امامي فر

عضو مدعو

مدير دفتر امور حقوقي و قرارداد ها

 

 

 

کلمات کلیدی: 
کمیته , بحران , پدافند , غیر عامل , اعضا