گزارش عملکرد آموزشی سال 91 | دفتر پدافند غیر عامل

گزارش عملکرد آموزشی سال 91

آخرین بروز رسانی: شنبه 31 خرداد 1399

رديف

عنوان دوره

برگزار كننده

تعداد
(نفر)

مدت
(ساعت)

سطح شركت كنندگان

مكان

1

دومين كنفرانس ملي
مديريت بحران

سازمان مديريت

بحران كشور

3

48

مديريتي و

كارشناسي

تالار وزارت

کشور

2

همايش بين المللي
بهداشت، ايمني و
محيط زيست در صنعت
آب و برق- HSE

وزارت نيرو

1

16

مديريتي

وزارت نيرو

3

كارگاه آموزشي
مديريت بحران، سايبر و
پدافند غيرعامل

آبفا شيراز+

فرماندهي حوزه

بسيج آبفا تهران

42

210

مديريتي و

كارشناسي

سالن

كنفرانس

آبفاشيراز

4

سمينار آموزشي
مديريت بحران و نقش
سازمانهاي امداد رسان

استانداري فارس

1

8

كارشناسي

مجتمع فرهنگيان

شيراز

5

سمينار مديريت

شريانهاي حياتي آب

مجتمع آموزش

صنعت آب و برق

فارس

57

342

مديريتي

سالن

كنفرانس

آبفاشيراز

6

جلسه آموزشي

كاهش حوادث و انواع

بيمه هاي مرتبط در

پيمانها

آبفا شيراز+اداره

كار،تعاون

و امور اجتماعي

45

90

مديريتي و

كارشناسي

تالار آب

آبفا شيراز

7

ايمني و بهداشت

محيط كار

مجتمع آموزش

صنعت آب و برق

فارس

57

228

عمومي

مجتمع

فارس كوچه يغما

8

ايمني كار با گاز كلر

آبفا شيراز

9

27

كارگري

محل

مخزن

محمديه

آبفا شيراز

9

سومين همايش

مديريت بحران در صنعت

ساختمان ، سازه هاي

زير زميني و شريانهاي

حياتي

پژوهشكده

مهندسي شاخص

پژوه- اصفهان

3

24

مديريتي و

کارشناسي

مشهد مقدس

10

ايمني و بهداشت كار

مجتمع آموزش

صنعت آب و برق

فارس

30

360

كارگري

مجتمع

فارس

كوچه يغما

11

ايمني، بهداشت و

محيط زيست (HSE)

شركت مهندسي

مشاور مهاب قدس

62

558

عمومي

تالار آب

آبفا شيراز

12

سمينار امنيت اطلاعات

و شبكه در سازمانهاي

دولتي

استانداري فارس

2

12

مديريتي و

كارشناسي

استانداري

فارس

13

كمك هاي اوليه

سازمان هلال احمر

فارس

65

2275

كارشناسي

سالن

كنفرانس

آبفا شيراز

14

جلسه نمايش فيلم

آموزشي- توجيهي

جهت مشاغل حساس

آبفا شيراز+

حراست وزارت نيرو

68

136

مديريتي

تالار آب

آبفا شيراز

 

 

جمع كل

445

4334

 

 

کلمات کلیدی: 
شرکت آبفا شیراز، گزارش، عملکرد