گزارش عملکرد آموزشی سال 92 | دفتر پدافند غیر عامل

گزارش عملکرد آموزشی سال 92

آخرین بروز رسانی: شنبه 31 خرداد 1399
 

رديف

عنوان دوره آموزشي

برگزار كننده

گروه هدف

تعداد  نفرات

مدت دوره
(ساعت)

نفرساعت

1

آمادگي  و مقابله با حوادث طبيعي و

غيرمترقبه

مجتمع آموزشي

صنعت آب و برق فارس

كليه كاركنان

152

6

912

2

اصول ايمني در تاسيسات آب و فاضلاب

مجتمع آموزشي صنعت آب و برق فارس

نيروهاي عملياتي

26

12

312

3

آشنايي با تجهيزات ايمني و بهداشتي

در تاسيسات آب و فاضلاب

مجتمع آموزشي

صنعت آب و برق فارس

نيروهاي عملياتي

26

20

520

4

پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي (آموزش

انتظامي)

دفتر آموزش و پژوهش

استانداري فارس

كليه كاركنان

43

4

172

5

پيشگيري و كنترل عوامل خطر ساز

بيماريهاي قلبي و عروقي

مجتمع آموزشي

صنعت آب و برق فارس

كليه كاركنان

164

16

2624

6

سمينار تهديدات سايبري واحدهاي

صنعتي و راهكارهاي مقابله با آن

دفتر آموزش و پژوهش

استانداري فارس

مديريتي

1

4

4

7

تكنيك ها و تكنولوژي هاي هك از ديدگاه

حمله-CEH

سازمان مديريت

صنعتي

كارشناسي

2

60

120

8

امداد و كمك هاي اوليه

سازمان هلال احمر

فارس

نيروهاي عملياتي

87

35

3045

9

كليات اطفاء حريق و راههاي پيشگيري

مجتمع فارس

كليه كاركنان

149

6

894

10

آشنايي با تهديدات در فضاي سايبري در

صنعت آب و برق

مجتمع گيلان

كارشناسي

5

6

30

11

پنجمين كنفرانس بين المللي مديريت

جامع بحران هاي طبيعي

شركت كيفيت سازان

پرواز

كارشناسي

1

16

16

12

همايش و كارگاه بين المللي آشنايي با

آزمايشگاه هاي سيار آب و

استانداردهاي تامين آب در شرايط

اضطرار

شركت خسرو مديسا

طب

كارشناسي

2

4

8

جمع کل

658

189

8657

 

کلمات کلیدی: 
آبفا شراز، دوره آموزشی