گزارش عملکرد آموزشی سال 95 | دفتر پدافند غیر عامل

گزارش عملکرد آموزشی سال 95

آخرین بروز رسانی: شنبه 31 خرداد 1399

 

گزارش عملکرد آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل سال 95

 

ردیف

عنوان دوره

محل برگزاری
دوره

مدت زمان
دوره  (ساعت)

تعداد شرکت کنندگان

سطح برگزاری دوره ها

سطح برگزاری دوره ها

تعداد مدیران

تعداد کارشناسان

تعداد عملیاتی

مدیران (نفر ساعت)

کارشناسان (نفر ساعت)

عملیاتی (نفر ساعت)

1

سمينار اثرات و بحران

کم آبي و مديريت منابع

 آب در استان فارس

سازمان مديريت

 و برنامه ريزي

 استان فارس

6

2

1

1

 

6

6

0

2

سومين کنفرانس جامع

 مديريت بحران و HSE-

بارويکرد کاهش ريسک

 سانحه، تاب آوري و

 توسعه پايدار

دبيرخانه كنفرانس

16

2

2

 

 

32

0

0

3

آموزش تخصصي در زمينه

 سايبري و زيستي

دفترپدافندغيرعامل

 استانداري فارس

16

1

1

 

 

16

0

0

4

دوره آموزشي توجيهي-

 حفاظتي امنيت ملي(1)

مجتمع فارس

18

45

44

1

 

792

18

0

5

آموزش تخصصي

 نگهبانان- سطح1

حراست كل فارس

20

9

 

 

9

0

0

180

6

بهره گيري از تجربه هاي

 جهاني در چاره انديشي

 براي مشکلات مديريت

 آب و فاضلاب با موضوع

 "بازيافت فاضلاب"

دانشگاه علوم

پزشکي تهران

2

2

2

 

 

4

0

0

7

امنيت ، نفوذ و روش هاي

 مقابله با حملات سايبري

موسسه تحقيقات

و آموزش مديريت

34

1

1

 

 

34

0

0

8

آموزش اجرايي در حوزه

سيستم ايمني و بهداشت و

 محيط زيست-

واحدآشپزخانه

آبفا شيراز

8

5

 

 

5

0

0

40

9

سمينار HSE- آسيب

شناسي حوادث

آبفا شيراز

4

109

21

47

41

84

188

164

10

کنفرانس ملي

 پدافندغيرعامل و

توسعه پايدار-بارويکرد

 نوآوري

دبيرخانه كنفرانس

16

1

1

 

 

16

0

0

11

آشنايي با تهديدات در

فضاي سايبري در صنعت

 آب و برق

مجتمع فارس

6

100

 

100

 

0

600

0

12

اثرات زيست محيطي

 تخليه فاضلاب ها

مجتمع فارس

18

13

1

12

 

18

216

0

13

چهارمين كنفرانس جامع

 مديريت و مهندسي

 سيلاب

کيميا خرد پارس

16

1

1

 

 

16

0

0

14

آشنايي با سنسورهاي

 حفاظت پيراموني

مجتمع گيلان

18

1

 

1

 

0

18

0

15

آموزش اجرايي در حوزه

 سيستم ايمني و بهداشت

 و محيط زيست-

واحدتصفيه خانه فاضلاب

آبفا شيراز

16

19

 

 

19

0

0

304

16

ايمني در توليد آب و

تاسيسات مربوطه

مجتمع فارس

18

22

 

 

22

0

0

396

17

آشنايي با تهديدات در

 فضاي سايبري در صنعت

 آب و برق

موسسه تحقيقات

و آموزش مديريت

6

1

1

 

 

6

0

0

18

الگوي حفاظتي چرخه

 اسناد و اطلاعات-

ويژه حراست

مجتمع گيلان

18

2

 

2

 

0

36

0

19

امنيت ، نفوذ و روش هاي

 مقابله با حملات سايبري

مجتمع تهران

34

1

 

1

 

0

34

0

20

آموزش عملي اطفاء

حريق (مانور)

آبفا شيراز

2

31

 

13

18

0

26

36

21

هشتمين کنفرانس

 بين المللي مديريت

جامع بحران

شركت كيفيت

 سازان پرواز

16

1

1

 

 

16

0

0

22

آسانسور، الزامات ايمني

 و استانداردها

سازمان برنامه و

بودجه استان فارس

6

2

2

 

 

12

0

0

23

اولين کنفرانس

بين المللي تغيير اقليم

پژوهشکده و کرسي

 يونسکو در سوانح

طبيعي

16

1

1

 

 

16

0

0

24

آشنايي با گاز H2S

(ايمني و کمک هاي اوليه)

مجتمع فارس

4

83

4

4

75

16

16

300

جمع کل

334

455

84

182

189

1084

1158

1420

 

 

کلمات کلیدی: 
شرکت آبفا، دوره آموزشی