گزارش عملکرد آموزشی سال 96 | دفتر پدافند غیر عامل

گزارش عملکرد آموزشی سال 96

آخرین بروز رسانی: شنبه 31 خرداد 1399

 

عملکرد آموزشی سال 1396 شرکت آبفا شیراز در رابطه با مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

 

ردیف

دوره آموزشي

برگزار كننده دوره

گروه هدف

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

مدت دوره

تعداد نفرات

نفرساعت

1

نشست تخصصي امنيت آبي در سکونت گاه هاي انساني در شرايط کم آبي

آبفا تهران

مدیریتی

13960212

13960213

8

6

48

2

بهداشت آب

مجتمع فارس

کارگری

13960224

13960302

18

7

126

3

مهارتهاي ارتباطي و حرفه ای کار- ويژه ماموران بازرسي و وصول مطالبات

تعالي گستر جنوب

پیمانکاران

13960227

13960230

8

91

728

4

پرورش مهارتهاي رانندگان تشريفات در دستگاه هاي اداري

مجتمع فارس

کارگری

13960231

13960231

8

4

32

5

ايمني و بهداشت کار براي کارگران تحت پوشش پيمانکاران

مرکز آموزش علمي کاربردي خانه کارگر شيراز

کارگری

13960304

13960305

8

196

1568

6

ايمني و بهداشت محيط كار

سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان فارس

کارمندان

13960313

13960420

4

34

136

7

چهارمين كنفرانس جامع مديريت بحران و HSE

کيميا خرد پارس

کارشناسی

13960419

13960420

16

1

16

8

ايمني و بهداشت کار براي کارگران تحت پوشش پيمانکاران

آبفا شيراز

کارگری

13960424

13960424

8

2

16

9

آشنايي با قوانين سازمان بازرسي كل كشور

مجتمع فارس

کارمندان

13960504

13960608

12

61

732

10

آشنايي با اصول دفع مواد زائد شيميايي

مجتمع فارس

کارشناسی

13960601

13960608

12

15

180

11

مديريت امنيت اطلاعات

موسسه تحقيقات و آموزش مديريت

مدیریتی

13960613

13960615

20

1

20

12

امداد و كمك هاي اوليه

مرکز آموزش آزاد و تخصصي دانشگاه شيراز

کارمندان

13960711

13961026

22

44

968

13

بهبود بهره برداري از چاههاي آب شرب

مرکز آموزش آزاد و تخصصي دانشگاه شيراز

کارشناسی

13960712

13960803

30

10

300

14

همايش حفاظت ساختمان ها در برابر حريق

سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان فارس

کارشناسی

13960712

13960712

3

1

3

15

اصول نظارت و كنترل

مرکز آموزش آزاد و تخصصي دانشگاه شيراز

کارشناسی

13960719

13960726

12

14

168

16

تست نفوذ- ويژه حراست

مجتمع گيلان

کارمندان

13960724

13960726

32

1

32

17

همايش کمکهاي اوليه، مباني ايمني و حفاظت کار HSE

سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان فارس

کارشناسی

13960725

13960803

12

1

12

18

همايش ملي بحران آب (جرائم و آسيب ها از علت شناسي تا پيشگيري)

دادگستري فارس

مدیریتی

13960726

13960726

8

14

112

19

تهديد شناسي و مدلهاي ارزيابي آسيب پذيري در سازمانها

سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان فارس

کارشناسی

13960808

13960808

4

5

20

20

پدافند سايبري و بررسي حملات و تهديدات نوين سايبري

سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان فارس

کارشناسی

13960809

13960809

4

3

12

21

نكات كاربردي و مؤثر در مكالمات تلفني

مجتمع فارس

کارمندان

13960815

13960816

12

13

156

22

پنجمين كنفرانس جامع مديريت و مهندسي سيلاب

کيميا خرد پارس

مدیریتی

13960822

13960823

16

1

16

23

اصول ومباني بهينه سازي و نگهداري سامانه هاي حفاظت الکترونيک هوشمند

مجتمع گيلان

کارمندان

13960823

13960824

18

1

18

24

تجزيه‌ و تحليل‌ حوادث‌ ناشي‌ از كار

مجتمع گيلان

مدیریتی

13960906

13961006

36

1

36

25

شبکه و امنيت اطلاعات در سازمانها

مجتمع گيلان

کارشناسی

13960906

13961006

8

1

8

26

شناخت تهديدات مشترک صنعت آب و برق

مجتمع گيلان

کارمندان

13960906

13961006

24

6

144

27

اصول بازرسي

مجتمع گيلان

مدیریتی

13960906

13961006

6

1

6

28

اصول حفاظت از اماکن و تاسيسات آب و برق

مجتمع فارس

کارگری

13961003

13961111

12

42

504

29

کنفرانس ملي مديريت کلانشهرها با رويکرد محيط زيست

سازمان حفاظت محيط زيست کشور

مدیریتی

13961102

13961103

16

1

16

30

مديريت بحران در بافتهاي فرسوده و سکونتگاه هاي غير رسمي

سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان فارس

مدیریتی

13961102

13961102

4

2

8

31

آب و توسعه پايدار

آبفا كشور

مدیریتی

13961103

13961104

18

2

36

32

مديريت امنيت اطلاعات

سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان فارس

کارشناسی

13961105

13961126

20

2

40

33

آموزش عملي اطفاء حريق (مانور)- ویژه رابطین اطفاء حریق

آبفا شيراز

کارمندان

13961116

13961116

2

29

58

34

ايمني و بهداشت کار ويژه نگهبانان جديد الورود

آبفا شيراز

کارگری

13961116

13961116

2

13

26

35

مانور آموزش تئوري و عملي اطفاء حريق- ويژه نگهبانان و نيروهاي خدماتي

آبفا شيراز

کارگری

13961124

13961124

2

34

68

36

سمينار اخلاق حرفه اي ويژه نيرو هاي پيمانكار بخش هاي فاينانس و امور جاري مشتركين

آبفا شيراز

پیمانکاران

13961206

13961206

4

87

348

37

نظارت و كنترل

مجتمع فارس

کارشناسی

13961209

13961216

18

28

504

38

نحوه آشنايي به ضوابط و دستور العمل مرکز ثقل و طبقه بندي مراکز حياتي، حساس و مهم استان- ويژه رابطين پدافندغيرعامل دستگاههاي اجرايي استان

استانداري فارس

مدیریتی

13961215

13961215

4

1

4

جمع

776

7225

 

کلمات کلیدی: 
شرکت آبفا شیراز، گزارش، عملکرد