جلسات برگزار شده | دفتر پدافند غیر عامل

جلسات برگزار شده

آخرین بروز رسانی: پنجشنبه 01 خرداد 1399

جلسات كميته بحران و پدافند غيرعامل در سال 98

رديف

تاريخ برگزاري جلسه

محل برگزاري جلسه

شماره جلسه

1

98/02/28

سالن جلسات آبفا شيراز

35

 

98/03/26

سالن جلسات آبفا شيراز

36

2

98/04/10

سالن جلسات آبفا شيراز

37

3

98/04/18

سالن جلسات آبفا شيراز

38

4

98/08/27

دفتر معاونت بهره برداري

39

5

98/09/19

دفتر معاونت بهره برداري

40

6

98/10/16

دفتر معاونت بهره برداري

تنش آبی

7

98/12/5

سالن جلسات آبفا شيراز

جلسه ستاد پیشگیری مبارزه با کرونا

8

98/12/23

سالن جلسات آبفا شيراز

جلسه ستاد پیشگیری مبارزه با کرونا

 

 

 

کلمات کلیدی: 
جلسه , کمیته بحران . پدافند غیرعامل