آشنایی با واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) | دفتر پدافند غیر عامل

آشنایی با واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 19 خرداد 1400

شرکت آب و فاضلاب شیراز در راستای اجرای پروژه های عمرانی و خدمات رسانی، واگذاری بخش قابل توجهی از این فعالیت ها را به شرکت های پیمانکاری لازم دانسته و نظارت مستمر بر این شرکت ها و برنامه ریزی صحیح، آموزش مناسب، ارزیابی و اعمال نظارت های لازم را ضروری می داند.

نظارت عالی بر حفظ و نگهداری و بهره برداری بهینه از دارایی ها، تامین سلامت کارکنان و افراد متاثر از فعالیت های شرکت (گروه های ذینفع)، رعایت دقیق اصول، مقررات، روش های اجرایی، دستور العمل ها، ضوابط و استانداردهای ایمنی، همچنین محافظت از محیط زیست از وظایف مهم واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) می باشد. پیشگیری از بروز صدمات و وقایع بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی در جهت توسعه پایدار و افزایش بهره وری با در نظر گرفتن سلامت و ایمنی کارکنان، مشتریان و دیگر افراد متاثر از فعالیت های جاری در شرکت مستلزم وجود یک سیستم و ساختار جامع مدیریتی HSE می باشد.

واحد بهداشت (Health)، ایمنی (Safety)، محیط زیست (Environment)  ، با هدف کاهش آثار نامطلوب بر محیط زیست، ارتقای سطح ایمنی و بهداشت کار کارکنان، تجهیزات و تأسیسات، کاهش حوادث و آسیب‌های ناشی از کار در شرکت آب و فاضلاب شیراز استقرار یافته است.

کلمات کلیدی: 
معرفی، بهداشت، ایمنی، محیط زیست